Filmen och dess kraft

ETT HISTORISKT MEDIE

Den rörliga bilden har en stor möjlighet att påverka en publik. I över 100 år har filmen fascinerat människor i alla länder.

Bröder Lumiere filmade ett tåg som kom till en station och människor flydde ut ur biosalongen. Den franske regissören Meliese filmade olika scener som han sålde per löpmeter. Filmens utveckling försatte till dagens moderna bildupplevelse
och förståelse.

VAD BÖR MAN ANVÄNDA FILMEN TILL?

Den är ett medel att nå känslor med rörelse, ljud och bild. Komplexiteten gör det möjligt att förmedla buskap och uttryck i tid och rum som inget annat medie kan konkurrera med.

Andvänds filmen rätt, kan man påverka publiken direkt, oavsett hur den visas.
Den röliga bilden har fått en renässans med internet som leverantör av ”streaming video”.